ANBI

beeld-website-handen-groen

Mooi Binnenveld is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiervoor gelden de volgende fiscale voordelen:
– Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
– Een ANBI-instelling hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over giften en erfenissen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Voor de opgave bij de Belastingdienst heeft u het RSIN of fiscaal nummer nodig van de ANBI waar aan u schenkt. Dat is voor Mooi Binnenveld: 8568 88 941.