Waarom intekenen op certificaat

Inmiddels is er door meer dan 50 personen ingetekend op certificaten van Mooi Binnenveld. Hier kunt u lezen waarom zij dat doen.

 

Greet Eijkelenboom (Wageningen)

Hoe heb je van het Mooi Binnenveld initiatief gehoord?

Al lang maak ik me hard voor het Binnenveld. Ik ben politiek actief geweest en kan nog steeds ontsteld zijn over hoe door genomen besluiten natuur stukje bij beetje terrein verliest. Ik ben blij met iedere actie tegen een rondweg langs het Binnenveld en tegen verlaging van de waterstand. Waar boeren en natuurbescherming tegenover elkaar stonden ligt nu het Mooi Binnenveld plan. Ik ben bij de bijeenkomst geweest waar het plan werd gepresenteerd.

Waarom heb je certificaten gekocht?

Het is een goede investering van mijn geld. Ik geniet er zelf van omdat het in de buurt is en niet bijvoorbeeld in Noord Groningen. En deelnemen aan zo’n collectief initiatief vind ik belangrijk. Eigenlijk vind ik het een taak van de overheid, maar die doet het niet. Zie het als plan B: Ik kan het doen.

Ik heb overigens twee certificaten gekocht. Eén als cadeau voor mijn man; hij is boerenzoon en zo heeft hij toch een stukje grond.

Wat spreekt je aan in de Binnenveldse Hooilanden?

Respect voor natuurlijke processen en voor het landschap is voor mij belangrijk. Het gaat me niet om de bescherming van specifieke soorten, maar om de ecologische samenhang in flora en fauna en dat de samenleving daar goed mee omgaat; dat is voor mij beschaving.

Wat vind je ervan dat burgers het initiatief nemen?

Dat vind ik niet heel bijzonder. Wageningen zit vol met knappe koppen die actief zijn. Er zijn veel collectieven actief. Maar zoals al gezegd: dit is een plan B; eigenlijk vind ik dat ons grote collectief; de overheid voor deze waarden moet zorgen – ook voor de generatie na mij.

 

Ben Schaap (Wageningen)

Ben was in mei van dit jaar een van eersten die zich heeft ingeschreven op een certificaat voor de Binnenveldse Hooilanden. Hij maakte kennis met het Binnenveld toen hij in Wageningen ging studeren.

Waarom heb je direct je steun toegezegd?
“Het gebied is voor mijzelf waardevol. Hoe waardevol het Binnenveld is heb ik ervaren tijdens een bodemkunde-excursie naar de Veenkampen, waar werd gedemonstreerd hoe het kwelwater daar zeker wel een meter hoog boven het maaiveld omhoog kwam. Daarvan was ik zeer onder de indruk.
Het gebied vond ik toen al mooi, maar de potentie schijnt nog veel groter te zijn. Als je je bewust bent van de kwaliteiten van zo’n gebied dan vind ik het de moeite waard om in te investeren. Dit soort crowdfundingprojecten kunnen daar met succes een bijdrage aan leveren. Het is zo’n belangrijk stuk groen dat het goed is dat je je organiseert als burgers om je stem nog eens duidelijk te laten horen”.

Wat spreekt je nog meer aan in het gebied en hoe beleef je het?
“Als bodemkundige bekijk ik het vanuit de ondergrond. Je kunt het Binnenveld zien als een gigantische badkuip die door een 150 meter dikke ijsmassa is uitgesleten. Later is er veen en klein afgezet. Waar veel veen en klei voorkomt is de bodem erg slap en zie je openheid. Deze dramatische geologische geschiedenis is bijzonder interessant en zorgt voor uitzonderlijke groeicondities voor planten”.
En daarnaast is het een fantastisch gebied om door te fietsen en te skeeleren. Ik skeeler er als training voor het schaatsen. Het is lekker vlak, de wegen zijn lekker rustig, met name als er weinig auto’s zijn.
Mijn eerste kemphaan heb ik in het Binnenveld gezien, en ik heb er ook voor het eerst de kwartelkoning gehoord.”

Wat verwacht je van onze plannen?
“Dat ze een hoop positieve activiteit en betrokkenheid teweeg brengen. Ik denk dat veel Wageningers het Binnenveld een prettig gebied vinden om van de natuur te genieten. Ik hoop op mooie, bloemrijke graslanden en veel vogels. Ik denk dat er andere vogelsoorten komen, bijvoorbeeld de kwartel.
En het zou mij heel wat waard zijn als er weer kemphanen te zien zijn, al weet ik niet of dit realistisch is.”

Hoe vind je het om als burger zelf natuurgebied te kopen?
“De overheid had dit al lang moeten doen, maar die laat het momenteel afweten. Als de overheid faalt, zit er niks anders op dan het zelf te gaan organiseren. Dan laat je een gemeenschappelijk verhaal horen. Maar eigenlijk is het een schande dat we dit zelf moeten doen. Aan de andere kant: het is verrassend en verfrissend dat we met veel mensen met ieder een beetje geld zo’n groot verschil kunnen maken.”

 

Pieter Slim (Bennekom)

Hoe heb je ervan gehoord?

Ik was op de jaarvergadering van Mooi Wageningen en daar hield Rob Janmaat een presentatie over de Binnenveldse Hooilanden en de mogelijkheid voor aankoop van certificaten. De certificaten lagen ter plekke al klaar en dat sprak me aan, omdat ik meteen concreet iets kon doen.

Waarom heb je een certificaat gekocht?

Ik vind het goed dat er aan natuurherstel en -ontwikkeling in de Gelderse Vallei wordt gedaan. En dat ik concreet kan bijdragen aan iets waar ik een persoonlijk commitment mee aan kan gaan: dat vlakbij is, je kan het zien en ik kan er heen en ik kan er zelf van genieten. Ik hoop dat meer mensen dat zo voelen en ook dat bedrijven, maar bijvoorbeeld ook de WUR gaan aanhaken.

Wat spreekt je aan aan de Binnenveldse Hooilanden?

Het is tenslotte maar een klein stukje van wat eens; vroeger, in feite één groot natuurgebied was. Door de mede door de WUR gesteunde rationalisatie van de landbouw is de Gelderse Vallei in natuurwaarde achteruitgegaan. Nu, door veranderende inzichten, kunnen we het gebied weer gaan verbeteren. Je moet weten dat de Gelderse Vallei samen met enkele industriegebieden en de Peel de grootste luchtverontreinigende gebieden van Nederland zijn. Door een stukje de natuur aan te leggen in de Gelderse Vallei te verbeteren dragen we ook bij aan schonere lucht.

Wat vindt je ervan dat burgers dit initiatief nemen?

Het past bij deze tijd dat burgers zo’n initiatief nemen. Het lijkt een beetje op het begin van de natuurbescherming, toen waren het ook particulieren die het initiatief namen. De diversiteit aan eigendom draagt bij aan de diversiteit van de natuur. Als je bijvoorbeeld één ministerie als eigenaar hebt, dan kan die met één pennenstreek het beleid veranderen. Nu is het gebied veel minder kwetsbaar en meer toekomstbestendig.

 

 

Wilma van der Loo (Wageningen)

“Ik heb wat met het Binnenveld en met de uiterwaarden. Als het even kan fiets ik daar minstens iedere week. Het zou toch leuk zijn er meer weilanden langs de Grift ook zo mooi worden als delen van de Bennekomse Meent en de Blauwe Hel”
Ze was als kind al een echt buitenmens. Toen ze klein was groeide ze op met salamanders, jonge scholeksters, wilde konijnen en vossen.
“Buiten zijn is een levensvoorwaarde voor mij: struinen, zien en horen, feest in het voorjaar!” Toen ze hoorde over de plannen voor de Binnenveldse Hooilanden was ze meteen enthousiast. “Ik krijg veel inspiratie als ik daar ben, lekker naast de deur en helemaal buiten. Daar maak ik veel foto’s van”

Hoe denk je dat het Binnenveld er uit gaat zien als de plannen worden uitgevoerd?
“Ik hoop dat de orchideeën teug komen en andere bijzondere planten, zoals nu in de Blauwe Hel, bijvoorbeeld moeraskartelblad, ratelaar, rietorchis, echte koekoeksbloem en veenpluis. Misschien komen er ook wel visdiefjes broeden, en natte weidevogels zoals de tureluur en de grutto. In de winter kijk ik uit naar zaagbekken, ijsvogels en wintergasten.”

Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen de aankoop voor Mooi Binnenveld te steunen?
Ten eerste is het puur eigenbelang vanwege mijn behoefte om in de natuur te zijn. En het lijkt mij mooi om de hele ontwikkeling van het gebied te kunnen volgen. Zo kun je de natuur zien groeien. Daar ga ik ieder jaar foto’s van maken.Ten tweede laat je iets na voor de generaties die na ons komen. En ten slotte vind ik het belangrijk dat er meer groen komt. Er komen steeds meer mensen en groen is ontzettend belangrijk voor het welzijn van mensen”.

Wat vind je van het burgerinitiatief?
Het gaat mij vooral om het stimuleren van meer natuur in Nederland. Ik ben er ook voor dat mensen zelf initiatieven nemen, daarmee kunnen we een signaal afgeven om te laten zien hoe belangrijk we natuur vinden. Alle kleine beetjes helpen”

 

Wilt u ook intekenen op een certificaat? Dat kan hier.