Proces

Wat is er tot nu toe gebeurd en hoe gaat het verder? De website binnenveldsehooilanden.nl/ biedt uitgebreide informatie.

In het kort:
De drie partijen, ANV Het Binnenveld, Stichting Mooi Binnenveld en Staatsbosbeheer hebben in heel goed overleg gezamenlijk een initiatief voor natuurontwikkeling genomen en een inrichtingsplan gemaakt. Verdere uitwerking, realisatie en uiteindelijk beheer van het natuurgebied zullen ook gezamenlijke activiteiten zijn.
Aankoop van de nog te verwerven percelen zal naar verwachting in 2017/18 plaatsvinden en de werkzaamheden voor de inrichting kunnen in 2018 van start gaan. Omdat er gefaseerd gewerkt zal worden, zal het enkele jaren duren voordat de werkzaamheden voltooid zijn.