Comité van Aanbeveling

Stichting Mooi Binnenveld heeft een Comite van Aanbeveling, bestaande uit vier leden:

  • Harry Otten (oprichter MeteoConsult),
  • Ruben Smit (fotograaf en filmmaker),
  • Hans Dorrestijn (cabaretier) en
  • Louise Vet (directeur NIOO).

 

Waarom ondersteunt Louise Vet ons initiatief van harte?

“Biodiversiteit is geen ‘nice to have’ maar een ‘need to have’.  Het vormt de basis voor gezonde ecosystemen die cruciaal zijn voor al het leven op aarde, inclusief dat van de mens.  Het intensieve landgebruik in Nederland heeft zijn tol geëist: veel biodiversiteit is al verloren gegaan. Maar wat een prachtig initiatief is het om vlak bij u in de buurt deze biodiversiteit samen te herstellen, natuur weer de plaats te geven die het verdient. Ja, dat kan door financiële steun te geven aan de Stichting Mooi Binnenveld en zo mee te werken aan een uniek burgerinitiatief. Een prachtig voorbeeldproject om burgers actiever te betrekken bij natuurontwikkeling. Samen kunnen we meer bereiken dan u denkt. Doet u mee?”