Binnenveldse Hooilanden

Plantenexcursie in de ochtend van 15 juni

Wat een bloemen- en plantenpracht in de Binnenveldse Hooilanden. Nog maar zo’n vijf jaar geleden keken we vanaf de Veensteeg richting Valleikanaal uit over groene, soortenarme hooilanden. Als we ons omdraaien en richting Veluwe kijken kunnen we nog zien hoe het hier ooit was. Nu zien we een rijke kleurenschakering van planten die zich de afgelopen jaren in de Binnenveldse Hooilanden gevestigd hebben. Het laat zien dat biodiversiteit in het gebied enorm is toegenomen.

De vegetatie is nog vol in ontwikkeling. Nieuwe soorten zullen arriveren terwijl pioniers weer zullen verdwijnen. Het toont de dynamiek van de natuurontwikkeling in het gebied. Die ontwikkeling is wel een handje geholpen. Door het afgraven van de bovenlaag tijdens de inrichting van het gebied is een groot deel van de zaadbank verdwenen. Door maaisel uit naburige natuurgebieden uit te strooien herstel je de zaadbank, en geef je de natuur een zetje. Daardoor zijn karakteristieke planten zoals rietorchis, grote ratelaar, moeraskartelblad en klokjesgentiaan al weer te vinden. In totaal zijn inmiddels al 130 soorten planten en bloemen aangetroffen.

Gevlekte orchis ©Thomas Kroon

In deze wandelexcursie gaan we onder leiding van enthousiaste gidsen van Mooi Binnenveld op zoek naar een aantal kenmerkende soorten die we vanaf de wandelpaden kunnen zien. We lopen van knooppunt 13 naar de veeneiken bij het Valleikanaal en via het Koekoeksbloempad weer terug. Natuurlijk zien we orchideeën (zie boven) en klokjesgentiaan, maar we kijken ook naar de algemenere soorten en gaan op zoek naar de verhalen achter de planten. Daarnaast is er altijd een kans op bijzondere vogels, dus neem je verrekijker mee. Dan kan je ook de planten die meer op afstand staan goed zien.

Houd de website van Mooi Binnenveld goed in de gaten. Mocht het onverhoopt slecht weer worden en de excursie wordt afgelast dan wordt dat op de website aangegeven.

Zaterdag 15 juni, 10-12 uur. Startpunt: Fietsknooppunt 13, op kruising Nieuwe Steeg en Veensteeg

Graag aanmelden voor deze excursie op info@mooibinnenveld.nl met vermelding van de datum.

Tekst: Hans Vellema
Foto’s: Thomas Kroon

Recent nieuws