Carleen van den Anker 08-lr

Inrichting Binnenveldse Hooilanden bijna gereed

Als je van een afstand kijkt, dan lijkt het nieuwe natuurgebied Binnenveldse Hooilanden gereed, maar van dichtbij zijn er toch nog wat afrondingspunten. Wat is er klaar en wat gaat er nog gebeuren? 

De grote werkzaamheden zoals het graven van de Kromme Eem en nieuwe sloten, het afplaggen van de percelen, inbrengen van stuwen en duikers is allemaal gereed. Ook zijn een aantal recreatievoorzieningen, zoals nieuwe wandelpaden en een vlonder, gereed. Het komt nu vooral aan op de afwerking. De stuwen moeten nog goed worden ingesteld, het gebied is namelijk nog erg nat. Sommige wandelpaden moeten nog worden aangelegd, in combinatie met routepaaltjes. Ook zijn er een aantal informatiepanelen in productie. De uitkijktoren staat er, maar is ook al weer door groep vandalen beschadigd.

In de komende maanden gaat hier aan gewerkt worden. De officiële opening is gepland op 18 juni 2020. We gaan er van uit dat dan alles gereed is. In de late winter / vroege voorjaar gaan ook enkele stroken en percelen gemaaid worden waar al veel boomopslag te vinden is.

Overigens kun je ook stellen dat de Binnenveldse Hooilanden nog maar gedeeltelijk klaar zijn. Aan de Utrechtse zijde van de Grift wordt namelijk gewerkt aan de inrichting van nog eens 65-70 hectare nieuwe natuur. Dit zijn de Achterbergse hooilanden, in bezit bij Staatsbosbeheer. Naar verwachting zal de inrichting van dit gebied in 2021 klaar zijn en groeien de Binnenveldse Hooilanden daarmee van 280 hectare naar 350 hectare.

(Foto: Carleen van de Anker)

Recent nieuws