20210120_planten bomen Wageningen mensen

Bomen geplant langs de Veensteeg in het Binnenveld

De afgelopen twee weken zijn langs de Veensteeg in het Binnenveld dode bomen weggehaald en nieuwe geplant. De Gemeente Wageningen heeft Vaarkamp BV uit Ede hier 91 bomen laten planten. In totaal staan er 742 bomen. Door een combinatie van oorzaken zijn de afgelopen twee jaar veel bomen, ongeveer 90, uitgevallen. Dit is meer dan gebruikelijk. De belangrijkste oorzaken van sterfte zijn: verkeer en droogte. Er is geen bewijs van vandalisme.

De bomen zijn iets verder van de weg geplant en ook is er meer nazorg. Bij het aanplanten is gestreefd naar een meer open structuur, en niet te veel hoge bomen met name ook voor de weidevogels. Waar mogelijk is voor inheems en diversiteit gekozen ook vanwege de weerstand tegen ziektes en plagen, zodat niet direct een hele laan uit valt. De in 2021 ingeboete bomen aan de Veensteeg zijn: Canadese populier (1), gewone berk (20), gewone es (10), schietwilg (8), zwarte els (52).

Eerst zijn de oude bomen inclusief stobben verwijderd en is de grond verbeterd door menging met speciale bomengrond. De bomen hebben 3 boompalen ter ondersteuning gekregen, zodat ze niet om kunnen waaien. Daarnaast plaatsen we gietranden, zodat we de bomen goed water kunnen geven bij de kluit.

De Gemeente zorgt via Vaarkamp BV voor het onderhoud. Vochtsensoren van Connect Green worden geplaatst, zodat de vochtigheid van de bodem op afstand uitgelezen kan worden, om watergift te plannen en te controleren. De nieuw aangeplante bomen krijgen 3 jaar nazorg (o.a. watergeven) waardoor onze verwachting is dat jonge bomen een betere kans krijgen volwaardig uit te groeien. Elke drie jaar zal een Visual Tree Assessment (VTA of boom-technische inspectie) plaatsvinden, met indien nodig, snoei. Vaarkamp BV werkt met een Handboek Bomen licentie van 2018, hetgeen een vereiste van de Gemeente is. Vaarkamp BV heeft ook een European Tree Technician, die toeziet op de kwaliteit.

Algemene informatie over bomenbeheer en de groenkalender van de gemeente Wageningen is te vinden op de gemeentelijke website.

Mer informatie over Vaarkamp is te vinden op hun website.

 

Tekst in overleg en met inbreng van Stan Mennen (Gemeente Wageningen) en Eddy van Asselt (Vaarkamp BV).

Foto’s: Eddy van Asselt

 

Recent nieuws