Bosbeekjuffer © Bart Heijne

Zeldzame bosbeekjuffer gevonden in de Groene Grens

Dit jaar inventariseert de Veldgroep Vlinders en Libellen van de Koninklijk Nederlandse Natuurvereniging (KNNV) een deel van de Groene Grens Zuid. Totaal onverwacht werd in mei tijdens zo’n KNNV-inventarisatie in de Groene Grens de bosbeekjuffer waargenomen. Het waren er zelfs twee, en wel mannetjes. De bosbeekjuffer is een zeldzame soort, die vooral wordt gevonden in Brabant en Limburg, en die op de rode lijst van bedreigde soorten staat. De soort houdt van stromend, zuurstofrijk water waar af en toe beschaduwing is van bomen. Wie weet gaat de soort zich hier vestigen.
Elke week zijn er wel enkele leden van de Natuurvereniging KNNV in het veld te vinden. Er wordt vooral naar dagvlinders en libellen gezocht. Maar andere leuke waarnemingen worden natuurlijk ook genoteerd. Heb je zin om mee te doen, voorkennis is niet nodig, meld je dan aan bij Sjoerdtje de Boer.

Tekst: Bart Heijne
Foto: Bosbeekjuffer mannetje © Bart Heijne

Recent nieuws