Kijk op de kaart van de Binnenveldse Hooilanden

Inloopbijeenkomst Binnenveldse Hooilanden

Op dinsdag 21 november organiseert Stichting Mooi Binnenveld een inloopbijeenkomst over de plannen voor nieuwe natuur in het Binnenveld. Met deze bijeenkomst willen wij u informeren over het plan van Mooi Binnenveld om in het nieuwe natuurgebied Binnenveldse Hooilanden 50 hectare aan te kopen. Tevens kunnen we u informeren over voortgang van de planvorming en de geplande start van de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden.

Tijdens de bijeenkomst kunnen we u meer vertellen over de bijzondere natuur die we verwachten in de Binnenveldse Hooilanden. Ook willen we de samenwerking met de agrarische Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer toelichten. De bijeenkomst is een officieuze start van de crowdfunding. Tot dusverre loopt die naar tevredenheid, in de komende maanden geven we daar graag een succesvol vervolg aan.

Er is een centrale presentatie gepland rond 20.15 uur en er zijn tafels met kaarten waar u meer informatie kunt krijgen. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats in de Bblthk van Wageningen (Stationsstraat 2, 6701 AM Wageningen).

Recent nieuws