bank Staatsbosbeheer Philip Scheepers

Een bank voor Philip

Begin september heeft Staatsbosbeheer een bankje in de Binnenveldse Hooilanden geplaatst om daarmee  de bijdrage van Philip Scheepers aan het nieuwe natuurgebied te eren. Philip heeft in de beginfase van de planvorming voor de Binnenveldse Hooilanden een hele belangrijk rol  gespeeld. Helaas is hij is twee jaar geleden overleden en heeft de voltooiing van het gebied niet mee kunnen maken.

 

In 2015 en 2016 was Philip de vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer in de planvorming voor het schetsontwerp van de Binnenveldse Hooilanden. Philip, Reijer Jochemsen namens de Coöperatie Binnnenveldse Hooilanden en ik hebben in die tijd veel vergaderd. Philip vertegenwoordigde weliswaar een grote organisatie, maar heeft zich altijd als volledig gelijkwaardig opgesteld naast de beide nieuwe initiatieven. Later heb ik vernomen dat hij ook binnen Staatsbosbeheer veel heeft moeten praten om te zorgen dat de nieuwe samenwerking van drie partijen volledig werd geaccepteerd en dat de ‘nieuwkomers’ werden geaccepteerd.

Ook met z’n drieën hebben we veel moeten praten. Philip behield altijd de rust. En hij stelde zich strategisch op. Waar het voor de hand ligt dat de beide groene organisaties Staatsbosbeheer en Mooi Binnenveld zouden ‘samenspannen’ tegen de boeren, voelde ik dat Philip daar ver uit de buurt wilde blijven. Hij bleef na vergaderingen niet hangen om nog even samen na te praten. Hij hield een gezonde afstand tot Mooi Binnenveld. Pas na een paar maanden begreep ik waarom hij dit zo deed: het was belangrijk om niet in een  2 tegen 1 situatie terecht te komen. Dat heeft in mijn optiek absoluut bijgedragen aan de goede verhoudingen die we nu nog hebben met de drie organisaties.

Ook vanuit een strategisch belang onderstreepte Philip dat de samenwerking erg belangrijk was: “De uitvoering van het project gaat veel geld kosten en ik weet zeker dat de provincie het geld daarvoor makkelijker ter beschikking stelt als we hier in goede samenwerking een plan maken in plaats van dat we ruziënd over straat gaan.” Een extra motivatie om er samen goed uit te komen.

Het was aan Philip te merken dat hij met extra plezier aan dit project in zijn ‘ achtertuin’ werkte. Ik denk dat Staasbosbeheer toch al niet te klagen had over zijn inzet, maar voor de Binnenveldse Hooilanden heeft hij zeker veel extra uren ingezet.
Daarom is het maar lastig te accepteren dat we, nu het gebied zich langzaamaan ontwikkelt, niet samen door het gebied kunnen lopen en kunnen genieten van het resultaat na dat lange proces. Ik mis Philip nog geregeld als zich weer eens een kwestie in de uitvoering van het project aandient. En ik mis zijn rust, zijn aimabele en coöperatieve houding, de blikken van verstandhouding en zijn glimlach als de zaken zich positief ontwikkelen.

Ik zal daar vaak aan terugdenken als ik rondloop in het gebied. Met het bankje is de naam van Philip verankerd in het gebied. 100% op z’n plaats.

Rob Janmaat

De bank voor Philip staat halverwege de Eemwal. Bij de rondwandeling vanaf de parkeerplaats met de uitkijktoren, langs de Werftweg, komt u er langs. 

Recent nieuws