wandelaars ingezoomd liggend-lr

Dinamofonds ondersteunt Mooi Binnenveld

In de afgelopen week heeft het stichtingsbestuur van Mooi Binnenveld bericht ontvangen van het Dinamofonds de fondsenwerving steunt met 10.000 euro. Dit is de reactie op een aanvraag die de stichting enkele maanden geleden heeft ingediend.

Het Dinamofonds beheert een vermogen, verkregen uit schenkingen, nalatenschappen en vermogenswinsten, en verstrekt giften aan projecten op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. Kleinschalige vrijwilligersprojecten, die met een bescheiden financiële ondersteuning hun doel kunnen bereiken, genieten de voorkeur.

Het bestuur is blij met deze mooie bijdrage en het het Dinamofonds hartelijk bedankt. Het bedrag staat voor een ruime hectare bijzondere natuur. Bovendien moedigt het aan om in de komende maanden nog een aantal fondsen te gaan benaderen.

Recent nieuws