Bokashi 1

Bokashikuil verspreid en te koop aangeboden

Onlangs is een begin gemaakt met het uitrijden van de bokashi. Negen weken geleden is
een gedeelte van het maaisel van het gedeelte van de Binnenveldse Hooilanden van Stichting Mooi
Binnenveld ingekuild via de bokashi methode (lees hier meer) Nu is de bokashi klaar voor gebruik als
bodemverbeteraar. De bokashi wordt verspreid over zowel maisland als grasland, dit om te kijken
wat de effecten zijn op verschillende soorten grondgebruik. De komende jaren willen we dat blijven
doen en tegelijkertijd wordt via bodemmonsters in de gaten gehouden wat de bokashi met het
bodemleven en het organische stof gehalte van de bodem doet. De bedoeling is dat het bodemleven
wordt gestimuleerd en het organische stof gehalte toeneemt. Hierdoor is de bodem beter bestand
tegen droogte en wordt er CO 2 vastgelegd in de bodem. Als deze proef slaagt kan er in de toekomst
wellicht van meer (lokaal) organisch afval bokashi gemaakt. Wat ons betreft een duurzaam initiatief!

Van een gedeelte van de bokashi zijn balen van 300 kg geperst. Deze balen zijn te rollen,om op de juiste plek te krijgen.
Doordat deze balen luchtdicht zijn, is de bokashi voorlangere tijd te bewaren.
Deze balen zijn te koop voor 30 euro per stuk.
Bokashi is te gebruiken in plaats van compost. Bokashi bevordert het bodemleven, onder andere
doordat het voer is voor de wormen. Hierdoor komt er meer zuurstof en organische stof in de
bodem. Dit heeft een positief effect op het waterbergend vermogen van de bodem. Als het over de
bodem wordt uitgestrooid gaat het ook verdamping van vocht tegen, waardoor er minder gesproeid
hoeft te worden.
De balen zijn op afspraak op te halen op het bedrijf van familie Achterstraat.
Slagsteeg 4 in Bennekom. Telefoon nr. 0636543882.

Open deze link voor meer informatie over deze proef en de betrokkenheid van boeren.

Tekst nieuwsbericht en foto’s: Arjen Threels

Recent nieuws