veldwerk in Binnenveldse Hooilanden

Aankoop 49 hectare natuur door Mooi Binnenveld

Vandaag is de akte met de overdracht van grond van de provincie aan Mooi Binnenveld gepasseerd. Daarmee zijn we eigenaar geworden van 49,5 hectare natuurgrond in de Binnenveldse Hooilanden. Dat is precies 5 jaar nadat we in december 2014 het plan daarvoor aan de gedeputeerde Van Dijk van de provincie Gelderland hebben aangeboden. Toen was er nog sprake van 30 hectare, het zijn er nu bijna 50 geworden.

Crowdfunding

Het is een mooi moment omdat er in de afgelopen vijf jaar veel mensen aan hebben bijgedragen. Allereerst natuurlijk alle mensen die financieel hebben bijgedragen door in te tekenen op een certificaat. Maar ook iedereen die de crowdfunding mogelijk heeft gemaakt. En degenen die in de beginfase hebben meegedacht over het inrichtingsplan zoals hydrologen en ecologen uit onze achterban. Of de excursieleiders die in de afgelopen jaren met groepen rond zijn rondgetrokken. En nog veel meer mensen.

Al deze betrokkenheid laat zien wat de kracht is van een lokale natuurorganisatie. Er is grote bereidheid om geld, tijd en energie in te zetten. Die betrokkenheid zal ongetwijfeld ook leiden tot het nodige verzet indien het kabinet het idee doorzet om de Natura2000-status van de Bennekomse Meent af te pakken.

Voor degenen die op een certificaat hebben ingetekend: nu duidelijk is hoeveel hectare we hebben aangekocht, kunnen we ook een fraaie uitvoering van een certificaat maken. Hier wordt aan gewerkt.

Natuurlijk past hier ook een hartelijk dank  aan het Cultuurfonds, het Dinamofonds en de gemeente Wageningen voor hun bijdragen.

Voorbereidingen voor beheer

Ondertussen is het bestuur druk bezig om voorbereidingen te treffen voor volgend jaar: beheersubsidie aanvragen, coördinator aanstellen, de samenwerking met de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden voor concrete beheertaken concreet maken, excursieprogramma opstellen, veldwerkdagen plannen, etc. Met veel genoegen gaan we de volgende fase in.

Vermoedelijk zullen we nu ook weer enig geduld moeten betrachten (5 jaar?), voordat de 49 hectare tot wasdom zijn gekomen. Met een gedegen monitoringplan bij de hand gaan we de ontwikkelingen nauwgezet  volgen.

Recent nieuws