maaien in de Groene Grens

Start beheer Groene Grens

Deze week zijn we gestart met beheerwerkzaamheden in de Groene Grens. Een aantal hooilanden in het zuidelijk en noordelijk deel zijn gemaaid door aannemer Lagerweij. De werkzaamheden zijn begeleid door de coördinator van Mooi Binnenveld in de Groene Grens, Thomas Kroon. Hij is een groot deel van de dag aanwezig geweest bij het maaiwerk.

Voor de verschillende delen van de Groene Grens zijn afspraken met gespecialiseerde aannemers gemaakt. Ook is er een afspraak voor maaiwerk door een lokale boer. Op deze manier streven naar kwaliteit in het beheer en naar goede afspraken met de buren.

Dat laatste geldt ook voor de afspraken die zijn gemaakt met aanwonenden bij de Groene Grens over snoeiwerkzaamheden. Dit zal in het najaar gezamenlijk worden opgepakt.

Ondertussen meldde de door gemeente Veenendaal ingehuurde ecoloog dat hij tijdens de monitoring van het gebied de zevende orchideeënsoort heeft gevonden, de welriekende nachtorchis. Het geeft maar weer aan dat de Groene Grens een bijzonder gebied is. Dit zijn positieve voortekenen voor de natuurkwaliteit die we over een paar jaar in de Binnenveldse Hooilanden mogen verwachten.

Recent nieuws