Binnenveldse Hooilanden

Samenwerkingsovereenkomst ondertekend

Op 27 maart jl. is de Samenwerkingsovereenkomst voor de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden ondertekend. Dat is een belangrijke stap op weg naar de inrichting omdat de betrokken partijen hierin vastleggen hoe de route naar inrichting en overdracht van de gronden er uit gaat zien en, niet onbelangrijk, hoe de kosten verdeeld worden.

Twee nieuwe organisaties voor natuur in het Binnenveld

De overeenkomst is ondertekend door zeven organisaties: provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Ede, gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer, de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en de Stichting Mooi Binnenveld. In het document is vastgelegd dat er grond zal worden verkocht door de provincie aan de twee nieuwe organisaties: de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en de Stichting Mooi Binnenveld. De coöperatie komt voort uit het samenwerkingsverband LTO en Agrarisch Natuurvereniging Het Binnenveld. Dat betekent dat er twee nieuwe organisaties in het leven zijn geroepen voor beheer van natuur in het Binnenveld. De coöperatie heeft vooral een boerenachterban, terwijl Mooi Binnenveld meer gedragen wordt door inwoners van Wageningen en (wijde) omgeving.

 

Inrichtingsplan

In het komende jaar wordt er hard gewerkt aan het definitieve inrichtingsplan. Dat gebeurt door het ingenieursbureau RPS uit Leerdam. In 2018 zal er een aannemer worden geselecteerd die in het najaar van 2018 met de inrichtingswerkzaamheden kan beginnen. In de loop van de jaren erna zal het gebied in delen worden opgeleverd.

Deze aanloop geeft Staatsbosbeheer en de nieuwe stichting en coöperatie de gelegenheid om de onderlinge samenwerking goed door te spreken. Ook zal de Stichting Mooi Binnenveld in deze periode werken aan het vergaren van de financiële middelen voor aankoop van de grond.

 

Recent nieuws