Aankoop

De Stichting Mooi Binnenveld heeft, evenals ANV Het Binnenveld, met de provincie Gelderland afspraken gemaakt over de aankoop van een gedeelte van het beoogde natuurgebied. Staatsbosbeheer is al eigenaar van het grootste gedeelte van het gebied.
De Stichting Mooi Binnenveld heeft geopteerd voor de aankoop van 50 ha waarvoor € 430.000,- benodigd was. Dit bedrag is bijeengebracht in een crowdfundingsactie. Deze heeft vanaf de zomer 2017 tot winter 2020 gelopen. In deze anderhalf jaar is het streefbedrag bereikt.