Aankoop

Aankoop resized

De drie nieuwe eigenaren/beheerders van dit aaneengesloten Binnenveldse Hooilanden natuurterrein zijn: Staatsbosbeheer; Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (boeren) en de Stichting Mooi Binnenveld (burgers).

De Stichting Mooi Binnenveld heeft geopteerd voor de aankoop van 50 hectare waarvoor €430.000,- benodigd was. Dit bedrag is bijeengebracht door crowdfunding acties (63%) en door fondsverwerving (37%). De crowdfunding heeft vanaf de zomer 2017 tot eind 2019 gelopen. In deze tweeëneenhalf jaar is het streefbedrag bereikt.

We streven naar meer aankopen voor een nieuwe natuurbestemming. We weten echter nog niet zeker of er zich in de toekomst nieuwe mogelijkheden voor grondaankoop voor zullen gaan doen. Daarom horen we het graag als u geïnteresseerd bent in zo’n nieuwe grondaankoop. U kunt daarvoor een mail sturen naar info@mooibinnenveld.nl.  We leggen een reservelijst aan, zodra onze extra ambities scherp zijn, komen we bij u terug. Ook initiatieven op dit gebied zijn welkom.