Aankoop

De drie nieuwe eigenaren/beheerders van dit aaneengesloten Binnenveldse Hooilanden natuurterrein zijn: Staatsbosbeheer; Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (boeren) en de Stichting Mooi Binnenveld (burgers).

De Stichting Mooi Binnenveld heeft geopteerd voor de aankoop van 50 hectare waarvoor €430.000,- benodigd was. Dit bedrag is bijeengebracht door crowdfunding acties (63%) en door fondsverwerving (37%). De crowdfunding heeft vanaf de zomer 2017 tot eind 2019 gelopen. In deze tweeëneenhalf jaar is het streefbedrag bereikt.