Aankoop

De Stichting Mooi Binnenveld heeft, evenals ANV Het Binnenveld, met de provincie Gelderland afspraken gemaakt over de aankoop van een gedeelte van het beoogde natuurgebied. Staatsbosbeheer is al eigenaar van het grootste gedeelte van het gebied.
De Stichting Mooi Binnenveld heeft geopteerd voor de aankoop van 50 ha waarvoor ongeveer € 400.000,- benodigd is. Dit bedrag zal bijeengebracht worden met crowdfundingsacties waarbij zowel bedrijven als particulieren benaderd worden voor (financiële) ondersteuning van het initiatief. Hiervoor loopt een crowdfundingsactie. Medio september 2018 is voor bijna 70% van het benodigde aankoopbedrag toegezegd.

Lees meer indien u ook wilt ondersteunen