Ook natuurherstel in het Utrechtse deel van het Binnenveld

Ook natuurherstel in het Utrechtse deel van het Binnenveld

In het Utrechtse deel van het Binnenveld werkt Staatsbosbeheer aan natuurherstel in drie deelgebieden: De Hellen, Fortuinzicht en  Achterbergsche Hooilanden. Dit gebeurt in het kader van Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland. De werkzaamheden bestaan uit plaggen, boomopslag verwijderen, waterhuishouding aanpassen, en beheerpaden en opslaglocaties aanleggen. Voor elk van de drie deelgebieden betekent dit het volgende: […]