8 actoren Foto Fons Koomen

Grote belangstelling voor overdracht Binnenveldse Hooilanden

Bijna 200 mensen waren op 25 september getuige van de officiële overdracht door Provincie en Waterschap van het natuurgebied De Binnenveldse Hooilanden aan de beheerders Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer.

Publiek met Wim Huijser (Foto Willem Heemskerk)

Op boerderij De Hooilanden vond een korte ceremonie plaats. Provincie Gelderland (Marius Block) en Waterschap Vallei en Veluwe (Henk Veldhuizen) alsmede Gemeente Wageningen (Wethouder Maud Hulshoff) en Ede (Wethouder Jan Pieter van der Schans) vormden samen met eigenaar/beheerders Vereniging/Stichting Mooi Binnenveld (MB, Kees de Ruiter), Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (CBH, Reijer Jochemsen), en Staatsbosbeheer (SBB, Rianne Roeters) de belangrijkste actoren in de realisatie van het natuurgebied. Ook in de Provincie Utrecht werkt men verder aan natuurontwikkeling, reden waarom ook Veenendaal (Wethouder Engbert Stroobosscher) en Rhenen aanwezig waren, alsmede Staatsbosbeheer Utrecht.

Puzzelleggen (Foto Willem Heemskerk)

Wim Huijser faciliteerde de officiële overdracht hetgeen werd gesymboliseerd door het leggen van een puzzel van acht stukken waarin de genoemden samenwerkten. Kees de Ruiter sprak namens beheerders zijn dank uit naar initiatiefnemer Provincie Gelderland en uitvoerder Waterschap Vallei en Veluwe middels de overhandiging van  certificaten van waardering.

Informatiemarkt (Foto Gert Kaasschieter)

De toegestroomde geïnteresseerden konden genieten van de informatiemarkt met de drie beheerders, maar ook KNNV, IVN, De Nieuwe Veluwe, Melktap de Groene Grens, De Nieuwe Nu en De Nieuwe Veluwe/Uitgeverij Blauwdruk. Het geheel was te gast op boerderij De Hooilanden van Lodewijk Pool en Floor de Kanter evenals Melktap de Groene Grens lid van Coöperatie Binnenveldse Hooilanden.

Excursie met twee gidsen (Foto Gert Kaasschieter)

De hierop volgende excursies gingen naar het MB/CBH-gedeelte (wandelpad langs de Veeneiken) en SBB-gedeelte (Uitkijktoren en pad over De Eemwal). Transport daar naartoe werd gefaciliteerd door de Coöperatie per tractor (7 groepen mensen) en per fiets (3 groepen). Alles begeleid door gidsen van de drie beheerders. Bijzonder was ook het gezamenlijke gidsen van MB en CBH, illustratief voor de goede verstandhouding.

Het was een zeer geslaagde dag met veel enthousiasme en uitstekende samenwerking tussen alle partijen. Dit samenwerkingsmodel belooft veel voor de toekomst, ook voor de Utrechtse kant van het Binnenveld.

Tekst: Willem Heemskerk en Arjen Threels

Top foto vlnr: Mooi Binnenveld, Gemeente Veenendaal, Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Veluwe, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Gemeente Wageningen en Gemeente Ede. Foto Fons Koomen

Recent nieuws