Nieuwsbrief Mooi Binnenveld - 2 april 2023

Beste Mooi Binnenveld Nieuwsbrief lezers,

Het broedseizoen is begonnen, dit gaat bij Mooi Binnenveld samen met de start van excursies naar de Binnenveldse Hooilanden. Hou de website in de gaten, vele vrijwilligers staan gereed om de verschillende groepen te begeleiden op hun wandel- en fietsexcursies.

Het komende kwartaal is er naast de excursies ook een Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Mooi Binnenveld op 24 mei. Als U nog geen lid bent, kunt u ons steunen door dat te doen via de website mooibinnenveld.nl.

De vereniging groeit gestaag en recent is het 300ste lid verwelkomd. Een dergelijke vereniging kan alleen goed draaien dankzij de vele vrijwilligers.
Freek Jan Koekoek is toegetreden als nieuw bestuurslid van de Stichting Mooi Binnenveld. Anneke Meijer is onze nieuwe beheerder. Zij zal samen met Thomas Kroon aan het beheer van de Binnenveldse Hooilanden en de Groene Grens werken.
Verder zijn er nog te vervullen taken bij Mooi Binnenveld. U kunt U nog steeds aanmelden als oproepvrijwilliger, maar we hebben ook vacatures. We zoeken een nieuwe penningmeester (zie onder), een excursie coördinator en een communicatiemedewerker. Aaanmeldingen zijn welkom op info@mooibinnenveld.nl

Willem Hendriks
Voorzitter Mooi Binnenveld

Veel monitoringverslagen over 2022 zijn uit

Vele vrijwilligers zijn betrokken bij het tellen en inventariseren van de zich ontwikkelende natuur. Het afgelopen kwartaal kwamen er verslagen uit van vogels, libellen, dagvlinders en flora in de Binnenveldse Hooilanden. Ook is er een verslag over het kwartelringen. Deze verslagen komen als nieuwsbericht op de website, maar staan ook als volledig rapport op de pagina publicaties.

Foto boven: Oranje Luzernevlinder (Foto: André Nagelhout)

Excursies in het broedseizoen

Het broedseizoen in de Binnenveldse Hooilanden is begonnen. De weide- en moerasvogels zijn terug en de vegetatie ontluikt. Komt dat zien met begeleiding van vrijwilliger gidsen van Vereniging Mooi Binnenveld (www.mooibinnenveld.nl).
Kijk mee naar de gidssoorten voor weidevogels (Kievit, Grutto, Tureluur, Wulp, Watersnip) , moerasvogels (Blauwborst, Boomvalk, Zomertaling, Bruine kiekendief, Rietgors) en mogelijk de eerste gidsplanten (Echte koekoeksbloem, Grote ratelaar, Kale jonker, Grote kattenstaart, Moerasrolklaver).
15 april. Fiets- en wandelexcursies voor iedereen. Aanvang 13.30 bij knooppunt 13
19 april. Fiets- en wandelexcursies voor leden. Aanvang 19.30 bij knooppunt 13 (Hoek Veensteeg/Nieuwesteeg).
Boven: Wulp (foto: Paul Hulshof)

Penningmeester gezocht

De huidige penningmeester (Driek Enserink) heeft aangegeven deze zomer te willen stoppen met zijn bestuurswerk. Driek heeft zich al vele jaren ingezet voor MB en doet nu een stapje terug. Hiermee komt de functie van penningmeester beschikbaar. Iemand die met de door Driek opgebouwde financiële administratie verder kan gaan.
Als nieuwe penningmeester ben je verantwoordelijk voor zowel het financiële en administratieve deel van de Stichting en Vereniging Mooi Binnenveld. Je taken zijn gericht op het in orde houden van de e-boekhouding cijfers, verslagen en overzichten. Je betaalt de rekeningen en controleert de inkomsten. Daarnaast bepaal je of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en vertaal je het beleid naar een financieel overzicht. Zie ook de vacature tekst
Vertrekkende penningmeester in actie (Foto: Willem Heemskerk)

Wandposter: In de weide

Elwin van der Kolk uit Bennekom ontwikkelde een wandposter "In de Weide" op basis van wat hij zag in het Binnenveld. Deze poster (39,99 euro) is nu tijdelijk met korting verkrijgbaar. https://www.vivara.nl/poster-in-de-weide-elwin-van-der-kolk. Vul bij het afrekenen de kortingscode ROOTS_EVDK23, in en ontvang 15% korting! Deze actie is geldig tot 30 april 2023.
Waterral Foto Gert Kaasschieter

Rallen in het riet

De waterral (Rallus aquaticus) behoort tot dezelfde familie als het waterhoen, maar is minder talrijk en leidt een meer verborgen bestaan. De soort profiteert van de aanleg van natte natuurgebieden, zoals de Binnenveldse Hooilanden. Vaak te zien aan de Nieuwesteeg, let op groepjes vogelaars.
Zie ook Nature today van 27 december 2022
Foto links: Gert Kaasschieter

Sandra Robat is 't 300ste lid

Ze zag in Ede in een boekwinkel een flyer van Mooi Binnenveld liggen. Zij en haar man Jan Wolthuis vonden dat meteen interessant en kochten elk een certificaat. Ondertussen is het certificaat afbetaald en werden ze beiden lid. We verwelkomden Sandra alweer als 300ste lid van de Vereniging Mooi Binnenveld.
Boven: Sandra Robat krijgt als 300ste lid 'n bloemetje
van Gert van der Meer (Mooi Binnenveld).
Foto: Willem Heemskerk
Sandra studeerde plantenbiotechnologie bij Larenstein in Wageningen, Jan studeerde bij Van Hall in Groningen . Net als deze twee HBO-opleidingen kwamen ze samen.
Sandra werkte lang bij de Universiteit Utrecht, onder andere deed ze onderzoek naar het hele systeem waar de klokjesgentiaan deel vanuit maakt. Ondertussen werkt Sandra als Technisch Coördinator bij de Raad voor Accreditatie. Naast de grote belangstelling voor natuur en met name de Binnenveldse Hooilanden is Sandra daar ook actief. Ze is samen met anderen betrokken bij de monitoring van de vegetatie van een aantal vaste proefvlakken (PQs). Dat zijn de vastgelegde kwadranten in het Mooi Binnenveld-deel dat op flora ontwikkeling gemonitord wordt. Geweldig boeiend volgens Sandra omdat er elk jaar meer soorten bijkomen. Op het moment zijn er echter nog niet zoveel leden van Mooi Binnenveld in Ede.

Waterkwaliteit

Steeds vaker lezen we in de krant dat we na de stikstofcrisis kunnen rekenen op een waterkwaliteitscrisis. Dit verwijst naar de Europese Kaderrichtlijn Water met normen voor de waterkwaliteit. Op een oproep van Mooi Binnenveld ism met Stadslab Wageningen om te meten meldden zich ongeveer 25 personen. Zij keken in de zomerperiode o.a. naar de helderheid van het water, naar waterplanten en -dieren, en ze stuurden een reageerbuis gevuld naar het NIOO in Wageningen. Dit instituut bepaalde het nitraat- en fosfaatgehalte van de monsters. De resultaten van een groot aantal monsterpunten in het Binnenveld geven inzicht in de waterkwaliteit. Hierin komt naar voren dat de concentraties nitraat en fosfaat goed tot matig zijn ten opzichte van de normen voor een goede waterkwaliteit. Een verklaring hiervoor is wellicht dat het water deels van de natuurgebieden op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt. Zie het hele bericht.
Foto onder: Rob Janmaat

Stichting Land van Peelen

Mooi Binnenveld werkt al enige tijd samen met een burgerinitiatief in Bennekom: Stichting Land van Peelen (SLP). SLP's website geeft inzicht op hoofdlijnen in het project, met een aantal onderzoeken en verkenningen. Aanmelden kan voor de Nieuwsbrief van Land van Peelen en ook kunt u helpen om het project te realiseren.
info@landvanpeelen.nl

Bokashi

Afgelopen kwartaal zijn alle bokashi hopen weer verdwenen, naar boerenland, maar ook naar vele particulieren. Zoals naar de kerk in Rhenen. Het maaisel van het terrein van Mooi Binnenveld wordt door de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden verwerkt tot bokashi. Dit is een ‘bodem-verbeteraar’ of organische bodemvuller, en niet zo zeer een compost, zoals vaak verwacht wordt. Foto rechts: CBH

Oeverzwaluwen

Recent hebben vrijwilligers van bestuur en beheer van Mooi Binnenveld de oeverzwaluw wand in de Groene Grens (Zuid) schoongemaakt. Laat ze maar weer komen.
Links: Foto Thomas Kroon

Eendenbosje

Ondertussen gebeurt er van alles in het eendenbosje. de ecologische verbindingszone is er nog niet, maar er is al wel een das gespot. Ook bevers komen regelmatig langs en vossen, maar of ze daar ook huizen is de vraag.
Zie foto door het filmteam van Hooiland

Uitnodigingen, die we ontvingen.

Op 2 en 3 juni zijn er weer de Gelderse Natuurmakersdagen
Home | Gelderse Natuurmakersdagen (gelderland-events.nl)

op 19 en 30 april zijn er wandelingen olv van Wim Huijser in de Wageningse Landschappen Wandeling door de Wageningse landschappen - Wim Huijser

Ook de tentoonstelling over de Wageningse Landschappen, waaronder het Binnenveld, in de Casteelse Poort is verlengd tot september.
Email Marketing Powered by MailPoet